Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu quy định);

- Giấy uỷ quyền;.

- Bản chính, bản sao giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đất nếu tài sản là đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất (nộp bản sao và xuất trình bản chính đối chiếu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu cần xác minh thì không quá 03 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

- Cá nhân

- Tổ chức

Lệ phí

- Lệ phí chứng thực: 10.000đ/1 bản

(Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Lời chứng chứng thực văn bản uỷ quyền

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Phiếu yêu cầu chứng thực

(Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/ NĐ-CP)