Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Xuất trình bản chính để đối chiếu,

- Bản sao cần chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ:    (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong buổi làm việc

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính: 1.000đ/trang, từ trang thứ 3 trở lên 500đ/trang. Nhưng không quá 50.000đ

(Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bản sao được chứng thực

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Không