Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy kinh tế trang trại

- Biên bản thẩm định kinh tế trang trại

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trang trại

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, khoán đất để sản xuất kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản (có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Chưa có văn bản quy định.

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cơ quan thực hiện

Cá nhân                                                           

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy chứng nhận

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. (Kế hoạch số 585/SNN&PTNT-KH ngày 18/7/2006 về kế hoạch triển khai cấp giấy chứng nhận trang trại trên địa bàn tỉnh  Vĩnh Phúc)