Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp thẻ cộng tác viên Thể dục - Thể thao
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp thẻ cộng tác viên TDTT của UBND xã, thị trấn;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận về trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú hoặc thủ trưởng nơi công tác;

- 02 ảnh 3x4

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                               

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá và Thông tin

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Giấy đề nghị cấp thẻ cộng tác viên TDTT

 (Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Uỷ ban TDTT về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TDTT).

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Thẻ

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm