Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS cho người được ủy quyền
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thành, thị xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thành, thị xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Nộp Giấy uỷ quyền của cá nhân có bản chính (Có chữ ký của cá nhân uỷ quyền và cá nhân được uỷ quyền, có xác nhận của cơ quan cá nhân uỷ quyền hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cá nhân uỷ quyền có hộ khẩu thường trú). (với trường hợp được ủy quyền)

- Bản chính Bằng tốt nghiệp THCS (nếu có)

- Xuất trình chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền;

- Ảnh 3x4 dán bằng.

Thời hạn giải quyết

3 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không

Phí, lệ phí

Phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở: 2000đ/bằng tốt nghiệp

(Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp THCS

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm