Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp Giấy phép xây dựng cho các trạm BTS loại 1
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng  (Theo mẫu)

Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất - BTS loại 1;

 - Bản sao một trong những giấy tờ về quyền SDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng;

 - Hồ sơ thiết kế công trình đã được thẩm định theo quy định, bao gồm: Sơ đồ vị trí công trình, tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 - 1/200, mặt bằng các tầng, mặt cắt chủ yếu, các mặt đứng; mặt bằng móng của công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200, chi tiết móng tỷ lệ 1/50; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước tỷ lệ 1/200 - 1/100; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng);

- Văn bản được sự đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông về sự phù hợp với quy hoạch ngành, tương thích từ trường;

- Văn bản được sự đồng ý của Sở Xây dựng về sự phù hợp với quy hoạch cảnh quan kiến trúc;

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 7 ngày làm việc để thẩm định về khả năng chịu lực và không quá 10 ngày để cấp phép xây dựng (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ )

Cơ quan thực hiện TTHC

Tổ chức                                               

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng (Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất - BTS loại 1)

(Phụ lục số 1). Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp  giấy phép xây dựng đối với các công trình  trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị)

Phí, lệ phí

- Phí Cấp Giấy phép xây dựng cho trạm BTS loại 1: 100.000 đồng/1 giấy phép

(Văn bản số 163/STTTT-TT ra ngày 25/7/2008 hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình BTS của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy phép

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm