Tên thủ tục
Thủ tục: Bổ sung hồ sơ xin phép xây dựng
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện, thành, thị xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin bổ sung hồ sơ xin phép xây dựng (do tổ chức, cá nhân tự viết; trong đó cần ghi rõ lý do, những hạng mục, chi tiết công trình xin bổ sung)

- Trích lục bản đồ ô đất được giao của địa chính xã, thị trấn

- Bản cam kết làm thủ tục cấp phép

- Bản thiết kế thể hiện được vị trí: Mặt bằng móng, mặt bằng các tầng, mặt cắt dọc, mặt cắt đứng điển hình của công trình. Sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện cấp nước của hồ sơ xin bổ sung xin phép xây dựng.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức                                                             

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Văn bản chấp thuận                 

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm