Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của           pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc diện phải xin phép xây dựng.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính đối với nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng;

+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

+ Giấy tờ về giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

+ Giấy tờ về nhà đất do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi hoặc nhận thừa kế

(Giấy tờ có xác nhận của UBND xã,  thị trấn)

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở

b) Số lượng hồ sơ: 03  (bộ)

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (Phụ lục số 01 - Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 90/2006/NĐ-CP).

Phí, lệ phí

- 100.000,0đ/1 giấy

(Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 6 năm 2007 v/v ban hành quy định quy trình thực hiện cấp GCN quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm