Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định..

Bước 4: Công chức cấp xã chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Bước 5: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất (theo mẫu 15/ĐK)

- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản phôtô có chứng thực)

- Thông báo công khai v/v mất Giấy chứng nhận QSD đất (thời gian 30 ngày làm việc khi hồ sơ đã lập đủ)

- Biên bản kết thúc thông báo công khai

- Bản cam kết v/v mất Giấy chứng nhận QSD đất

- Biên bản kiểm tra hiện trạng

- Tờ trình của UBND xã, thị trấn nơi có đất

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ):

Thời hạn giải quyết

Thời gian 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn xin cấp GCNQSD đất theo mẫu 15/ĐK (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận                      

- Quyết định hành chính

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm