Tên thủ tục
Thủ tục: Thu hồi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan Thanh tra hoặc Toà án nhân dân gửi kết luận đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện.

Bước 2: Phòng tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra, xác minh và trình UBND cùng cấp ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật.

Bước 3: Phòng tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện gửi kết quả cho cá nhân, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan (và thu lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cá nhân).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Một trong các giất tờ sau: Văn bản của cơ quan điều tra, kết luận của cơ quan thanh tra hoặc kết luận của Thanh tra huyện hoặc bản án hoặc quyết định của TAND đã có hiệu lực thi hành.

- Tờ trình đề nghị thu hồi đất (của Phòng Tài nguyên và Môi trường).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                               

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Quyết định hành chính             

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm