Tên thủ tục
Thủ tục: Khen thưởng cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng.

+ Bản kê khai quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị trình khen (theo mẫu)

+ Biên bản họp cơ quan, đơn vị trình khen.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quy định thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội Vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Bản kê khai quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị trình khen (Hướng dẫn số 05/HD-TĐKT ngày 16/8/2007 của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn về việc xét tặng, truy tặng Huân chương cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài).

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Quyết định hành chính

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm