Tên thủ tục
Thủ tục: Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Nội vụ UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị tổ chức Hội nghị, đại hội (theo mẫu)

+ Kế hoạch chi tiết.

+ Chương trình tổ chức.

+ Dự kiến danh sách thành phần tham dự (họ tên, địa chỉ, chức vụ người chủ trì hoạt động).

+ Bản cam kết của người đề nghị về nội dung đề nghị.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Tổ chức

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đơn đề nghị tổ chức hội nghị, đại hội (Văn bản số 494/BTGCP-PCTT ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản chấp thuận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm