Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Nội vụ UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin sửa chữa cơ sở thờ tự hoặc cho xây dựng công trình phụ trợ hoặc sửa chữa cơ sở thờ tự của người phụ trách cơ sở tôn giáo hoặc giới người cao tuổi hoặc Ban hộ tự chùa (đối với đạo Phật), chức việc (đối với đạo Công giáo, Tin lành) có xác nhận đồng thuận của UBND cấp xã sở tại. (Tự viết)

- Bản vẽ thiết kế thi công, xây dựng công trình phụ trợ hoặc sửa chữa cơ sở thờ tự;

- Dự toán thiết kế sửa chữa cơ sở thờ tự hoặc xây dựng công trình phụ trợ;

- Trích lục Bản đồ mặt bằng diện tích đất (bản sao);

- Ảnh chụp hiện trạng công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cơ quan thực hiện

Tổ chức

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản chấp thuận

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

- Đơn xin sửa chữa cơ sở thờ tự của người phụ trách cơ sở tôn giáo (tự viết)