Tên thủ tục
Thủ tục: Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Nội vụ UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo có đồng thuận của Giáo hội tôn giáo tỉnh và huyện (theo mẫu), nêu rõ:

- Nội dung, chương trình lớp học, danh sách giảng viên.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Tổ chức.

Đối tượng thực hiện

UBND huyện, thành, thị xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (Văn bản số 494/BTGCP-PCTT ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn).

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm