Tên thủ tục
Thủ tục: Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất họ đạo của đạo Công giáo; đại diện Phật giáo xã của đạo Phật.
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Nội vụ UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Theo mẫu), nêu rõ:

+ Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập;

+ Tên tổ chức tôn giáo dự kiến chia (tách, sáp nhập, hợp nhất);

+ Tên tổ chức tôn giáo trước khi chia (tách, sáp nhập, hợp nhất);

+ Lý do thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất;

+ Phạm vi hoạt động tôn giáo;

+ Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);

+ Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập;

+ Số lượng tín đồ sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.

- Cam kết của tổ chức tôn giáo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Tổ chức.

Đối tượng thực hiện

UBND huyện, thành, thị xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn xin thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Văn bản số 494/BTGCP-PCTT ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn).

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm