Tên thủ tục
Thủ tục: Chứng thực Hợp đồng giao dịch (Hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng)
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

  - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

  - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch (theo mẫu quy định);

- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác thay thế của các bên (nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản, trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Các giấy tờ xác minh và giấy tờ liên quan khác (nếu có);

- Hợp đồng giao dịch (do các bên tự soạn thảo hoặc yêu cầu Phòng Tư pháp soạn thảo).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc đối với Hợp đồng đơn giản, không quá 10 ngày làm việc đối với Hợp đồng phức tạp, không quá 30 ngày làm việc đối với Hợp đồng đặc biệt phức tạp, kể từ khi thụ lý.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức.

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tư pháp

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch (Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP).

Phí, lệ phí

- Lệ phí chứng thực Hợp đồng giao dịch: 20.000đ  (Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực).

Tên mẫu đơn, tờ khai

Lời chứng thực hợp đồng giao dịch

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm