Tên thủ tục
Thủ tục: Xác nhận hồ sơ thành lập trường tiểu học tư thục
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin thành lập (viết tay)

- Luận chứng khả thi

- Đề án về tổ chức và hoạt động.

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong  ngày làm việc  kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cá nhân

- Tổ chức

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Ký xác nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm