Tên thủ tục
Thủ tục: Xác nhận hồ sơ xin phép xây dựng, cải tạo nhà
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu)

- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

- Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ.

- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở nông thôn) hoặc Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (dùng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

(Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý  dự án đầu tư xây dựng công trình)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Ký xác nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm