Tên thủ tục
Thủ tục: Xác nhận để được cấp giấy phép xây dựng tạm
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm

- Biên bản xác minh đất

- Bản cam kết của người xin phép xây dựng

- Trích lục bản đồ

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Photo, có chứng thực)

- Chứng minh thư nhân dân

- Bản vẽ thiết kế chi tiết

- Sơ đồ mặt bằng xây dựng

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cá nhân

- Tổ chức

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm

(Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án, đầu tư xây dựng công trình)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Xác nhận Hồ sơ

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm