Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu)

- Bản giấy chứng minh thư nhân dân có chứng thực.

- Đối với ngành nghề KD có điều kiện thì phải nộp thêm bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

(Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 sửa đổi bổ sung TT số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của BKH và ĐT)

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp GCN ĐKKD lần đầu 30.000 đ/GCN

(Quyết định: 55/2007/QĐ-UBND “V/v thực hiện NQ 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm