Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch  thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc)

- Giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng thực)

- Chứng chỉ hành nghề, nếu chuyển sang kinh doanh có điều kiện (có chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

- Thông tư số: 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phí, lệ phí

Lệ phí đăng ký kinh doanh: 20.000đ/Giấy

(Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007; Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 )

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm