Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký Quyền sử dụng đất
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Quyết định giao đất

- Các giấy tờ liên quan đến vấn đề thừa kế, cho, tặng

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân

- Số liệu hồ sơ như: bản đồ, số thửa, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng đất, mục đích sử dụng đất

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Xác nhận hồ sơ

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm