Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Di chúc, biên bản phân chia thừa kế, bản án, quyết định giải quyết chanh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật;

- Văn bản nhân tài sản thừa kế

- Đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ khác có liên quan về quyền sử dụng đất.

- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- 04 ngày làm việc  kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với UBND xã

- 06 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất

Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm