Tên thủ tục
Thủ tục: Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (tự viết)

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu)

- Sổ hộ khẩu gia đình, Chứng minh thư nhân dân.

- Giấy tờ khác liên quan đã cấp hợp lệ trước đây.

b) Số lượng hồ sơ:  03 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

(Thông tư liên bộ số 04/2006/TTLB-BTNMT-BTP ngày 13/6/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tư pháp)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản xác nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm