Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai cá nhân (mẫu số 2-HH);

- Một trong các giấy tờ: Lý lịch; quyết định phôc viên, xuất ngũ; giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường miền Nam; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác có thời gian chiến đấu, tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam

- Giấy xác nhận tình trạng dị dạng dị tật của y tế xã;

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quy định thời hạn giải quyết

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

- Bản khai cá nhân (Mẫu 2-HH).

(Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009)