Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch của người già đề nghị hưởng chế độ

- Biên bản xét duyệt đối tượng là người cao tuổi thuộc diện trợ cấp xã hội thường xuyên,  ở thôn xóm khu phố

- Biên bản xét duyệt đối tượng là người cao tuổi thuộc diện trợ cấp xã hội thường xuyên, dùng cho xã, thị trấn

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định thời hạn giải quyết

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Xác nhận đơn

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp

(Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTB&XH ngày 13/7/2007)