Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin hỗ trợ tiền đi xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài (theo mẫu)

- Giấy xác nhận của trung tâm đào tạo nghề đi xuất khẩu

- Chứng chỉ giáo dục định hướng

- Hộ chiếu và vé máy bay (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản xác nhận

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

- Đơn xin hỗ trợ tiền đi xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài

(QĐ số 4118/QĐ-UBND ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.