Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký người vào tu

- Đơn xin phát nguyện xuất gia;

- Sơ yếu lý lịch của người xin vào tu;

- Đơn của cha mẹ hoặc người giám hộ (đối với người chưa thành niên khi vào tu) chấp thuận cho con đi xuất gia có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;

- Danh sách người vào tu.

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

- Cá nhân

- Tổ chức

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản chấp thuận

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Bản đăng ký người vào tu

(Văn bản số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn)