Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký kết hôn
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu);

- Xuất trình Chứng minh thư nhân dân của 2 bên nam nữ. Trường hợp một người cư trú tại xã, thị trấn này nhưng đăng ký kết hôn tại cấp xã khác thì phải có xác nhận của UBND xã, nơi người đó cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó (nếu là cán bộ, chiến sỹ công tác trong lực lượng vũ trang thì phải xin xác nhận của thủ trưởng đơn vị).

- Đối với người đang học tập công tác ở nước ngoài phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao nước đang công tác, học tập.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Tờ khai đăng ký kết hôn

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

(Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/03/2006 của Bộ Tư pháp)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm