Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định)

- Trích lục bản Quyết định đã có hiệu lực pháp lý của toà án về việc ly hôn, hoặc bản sao giấy chứng tử (nếu đã có vợ, có chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết)

- Sổ hộ khẩu

- Chứng minh thư nhân dân

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn xác minh không qua 05 ngày

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006)

Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 3000đ/lần (Quyết định số: 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy xác nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm