Tên thủ tục
Thủ tục: Xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Xuất trình Giấy Chứng minh thư nhân dân

- Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu)

- Trong trường hợp đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết thì phải xuất trình trích lục bản án/ quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong 1 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu; Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006)

Phí, lệ phí

Lệ phí xác nhận các giấy tờ hộ tịch: 3.000đ/ trường hợp

(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy xác nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm