Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu STP/HT-2006-XNHN.1)

- Trích lục bản án, quyết định ly hôn (nếu đã ly hôn);

- Giấy chứng tử (nếu vợ hoặc chồng đã chết)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Lệ phí đăng ký hộ tịch: 3.000đ/ trường hợp

(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy xác nhận

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

(Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/03/2006 của Bộ Tư pháp)