Tên thủ tục
Thủ tục: Chứng thực Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (theo mẫu quy định);

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có)

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc, nếu cần xác minh không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phiếu yêu cầu chứng thực

(Thông tư liên tịch 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phí, lệ phí

- Lệ phí chứng thực: 20.000đ/trường hợp

(Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Lời chứng chứng thực hợp đồng

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm