Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Giấy chứng minh thư nhân dân.

- Giấy tờ khác liên quan đã cấp hợp lệ trước đây.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Phí Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất : Không quá 10.000đồng/trường hợp

(Thông tư số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Chứng thực hợp đồng

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

- Phiếu yêu cầu chứng thực

(Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006)

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

(Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên & Môi trường)