Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận qua lớp kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

- Giấy khám sức khỏe và các bệnh truyền nhiễm.

- Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (theo mẫu)

- Sơ đồ cơ sở (có thuyết minh kèm).

- Các giấy tờ chứng minh nguồn cung ứng thực phẩm.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 07 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 7 ngày từ khi tiếp nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

- Cá nhân

- Tổ chức

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Xác nhận hồ sơ

Yêu cầu thực hiện

Các file đính kèm:

cauhinhwp.docx